Info Selamat datang di website SMP Negeri 1 Banjar - Kota Banjar - Jawa Barat. Silahkan bergabung menjadi member komunitas sekolah klik di sini.
Banner
Portal Guru PembelajarLogin Guru Pembelajar
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?
Bagus
Cukup
Kurang
  Lihat
Statistik

Total Hits : 1040212
Pengunjung : 200181
Hari ini : 118
Hits hari ini : 813
Member Online : 71
IP : 3.238.204.31
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

niwa74    
Agenda
25 October 2021
M
S
S
R
K
J
S
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Jam

LALAWUH

Tanggal : 17-11-2016 14:23, dibaca 1458 kali.

 (ku: DEDEH YUHANAH)

Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda “lalawuh” nya eta deungeun ngopi. Biasana kadaharan mangrupa camilan anu biasa disuguhkeun jeung cai; eta mah boh cai kopi atawa teh amis atawa cai naon wae anu mangrupa inuman. Baheula mah camilan teh teu pati loba rupana jiga ayeuna saperti nu kararitu we goreng pisang, goreng ulen, sabangsa papais, kaolahan tina sampeu, tina beas anu nyampak bahan bakuna geus aya di imah. Amis-amisna sabangsa bolu, wajit, cuhcur, gegetuk, jeung noga. Anu gahar-gaharna bangsaning kiripik, saroja, ranginang, opak, gorengan, jeung sajabana. Ayeuna camilan geus teu katalar ngaran-ngaranna dalah kadaharan kampung anu baheulana ngan aya di hiji daerah ayeuna mah geus majang di etalase swalayan.

Puguh wae anu matak bingung mah mun seug datang ka hiji kota atawa daerah pasti mun mulang teh nu ditanyakeun oleh-oleh. Teu bingung kumaha da atuh mun pareng ka Jogja nu disebut kadaharan has Jogja teh bakpia da kanyataanana eta kadaharan teh di toko oleh-oleh di Banjar ge aya, lanting ti Gombong, brem ti Madiun, dodol ti Garut kumplit di toko oleh-oleh teh aya, dalah hui Cilembu jeung peuyeum Bandung ge dimamana aya. Jadi naon anu jadi hasna oleh-oleh lamun tas nyanyabaan teh, da di toko oleh-oleh di unggal kota ge sagala aya.

Ayeuna urang balikan deui kana lalawuh anu jadi judul ieu tulisan; taun 70-an waktu sakola keneh di SD di lembur mun mulang sakola teh ku indung sok disampakeun lalawuh kayaning sabangsa kukuluban atawa seuseupanan. Unggal poe teh gunta ganti kumaha ayana eta bahan, meureun ngarah henteu bosen ongkoh. Nu sok biasa disuguhkeun teh diantarana bae seupan sampeu, seupan boled, seupan taleus, suweg, hui, tarigu,ganyong  atawa kadang-kadang seupan cau anu cauna atah keneh. Eta teh disebutna lalawuh gaganti sangu dahar beurang da ari tibeurang dahar sangu mah kaasup royal sabab harita keur hese beas da kapan harita mah beas babagian tentara ge diganti ku bulgur.

Atuh mun isuk-isuk kadang-kadang kolot mah ngelehan deui bae teu sasarap sangu da sangu mah husus jang barudak nu rek sakola. Ari kolot mah kadang-kadang ngadahar bubuy sampeu atawa bubuy cau, caina mah citeh pait bari ngageletuk gula beureum. Tah lamun tas nipung weh; da puguh nipungna ditutuan dina jublag jadi sok nyesa serah tipungna komo mun nipungna kaburu cape manten mah. Serah tipung mah sok digigihan dicampur kalapa meunang marud, mun teu dijieun menir bisa oge dibubuy dina lebu panas dibungkus ku daun cau mun asak teh leuwih ngeunah sabab luarna garing, komo mun kalapana meujeuhna mah tambah gurih.

Ayeuna dina pajamanan modern di nagara-nagara deungeun kayaning Maleysia, Thailan, Myanmar, ngagalakeun program makanan pengganti nasi pikeun ngurangan konsumsi beas di masing-masing nagarana. Kadaharan anu dipake gaganti sangu teh diantarana rupaning kadaharan anu loba ngandung karbohidrat saperti rupa-rupa kadaharan anu geus ditatan di luhur. Di Indonesia mah eta program teh can bisa atawa teu bisa di jalankeun, da ari umumna urang Indonesia hususna urang Sunda mun teu dahar sangu teh hartina can dahar. Jadi lamun dina sapoena urang ukur ngadahar kentang sing erep lima piring disebutna can dahar. Padahl rupa-rupa kadaharan utamana beubeutian salianti ngandung karbohidrat anu loba oge ngandung vitamin sejen anu guna keur awak urang.

Di luhur geus ditataan anu disebut lalawuh ku urang lembur teh diantarana bae sarupaning seupan beubeutian contona seupan ganyong jeung seupan taleus. Seupan ganyong kacida alusna lamun dipake kadaharan gaganti sangu, sabab dina ganyong loba ngandung karbohidrat anu cukup. Nurutkeun data Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, kandungan gizi anu aya dina 100 gram ganyong meunang nyeupan aya 95 kalori, protein 1 g, karbohidrat 22,60 g, kalsium 21 g, fosfor 70 g, zat besi 1,90 g, vitamin B1 6,10 mg, vitamin C 10 mg, sarta cai 75 gr.

Teu eleh ti ganyong, taleus ge kacida gede mangfaatna pikeun kasehatan awak uarang, contona;

  1. Keur nu awakna lintuh bisi hayang diet carana ngaganti dahar sangu jadi dahar taleus, sabab taleus mah kalorina saeutik nya eta ngan ukur 112 kkal atawa 6% tina anu dipikabutuh ku awak urang jero sapoe.
  2. Keur ngalancarkeun pencernaan, tina 100 gr taleus anu meunang nyeupan ngandung serat 5,1 gr. Kandungan serat anu sakitu lobana anu nyababkeun lancarna pencernaan. Lian ti eta mun ngadahar seupan taleus waregna teh leuwih lila sanajan anu didaharna ngan saeutik.
  3. Pikeun ngajaga kasehatan jantung, sabab taleus ngandung vitamin E anu bisa ngurangan resiko serangan panyakit jantung.
  4. Nurunkeun tekanan darah, nurutkeun USDA Nutricia dina 100 gr seupan taleus ngandung protein 591 mg atawa 12,5 % tina pangabutuh sapopoe.

Salianti anu ditataan di luhur loba keneh mangpaat jeung kagunaan seuseupanan tina beubeutian teh, lamun ditataan kabeh di dieu moal kawadahan. Kolot baheula mun unggal poe nyadiakeun kadaharan samodel kitu teh pedah keur jaman langka lain pedah geus apal kandungan gizi sagala,  nu kapikir harita mah meureun nu penting wareg keur ganjel beuteung. Atuh lamun dipikiran deui ayeuna kacida bijakna kolot baheula teh, jigana alus pisan lamun eta kadaharan teh ayeuna dimasaraktkeun deui, pan alus tah salianti ngalaksanakeun program makanan pengganti nasi oge ngawanohkeun deui kadaharan tradisional ka barudak ayeuna supaya barudak ayeuna mikawanoh naon jadi kadaharan kolot-kolotna baheula.

 

(sumberna sawareh meunang ngaropea deui tina internet)Pengirim :
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas